Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η διερεύνηση της επίδρασης της συναισθηματικής και τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων στη νέα δημόσια διοίκηση Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF