Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το Ενδογενές Υπόδειγμα της Εδαφικής Διαπραγμάτευσης: Μοντελοποίηση και Εμπειρική Διερεύνηση Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF