Σχετικά με το περιοδικό

Μήνυμα προς Αναγνώστες και Συγγραφείς

Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (ΕΔΔ) είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό περιοδικό, το οποίο εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Φιλοξενεί πρωτότυπα επιστημονικά κείμενα που πληρούν τα κριτήρια δημοσίευσης, όπως καθορίζονται από τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης της ΕΔΔ. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές του ευρύτερου πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προαγωγή των επιστημών διοίκησης στο Ελληνόφωνο ακαδημαϊκό και διοικητικό περιβάλλον.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ΕΔΔ εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του δημοσίου τομέα εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου μάνατζμεντ. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΔΔ υιοθετεί διεπιστημονική προσέγγιση, έρευνα και ανάλυση του θεωρητικού και του εμπειρικού πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης.

Η ΕΔΔ επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την ανάλυση τρεχουσών τάσεων και προκλήσεων στη Δημόσια Διοίκηση, προβάλει το γνωστικό και γνωσιολογικό υπόβαθρο για λήψη καλών αποφάσεων δημόσιας πολιτικής, ενθαρρύνει τον ελεύθερο διάλογο και την παράθεση διαφόρων θεωρητικών, μεθοδολογικών και αναλυτικών οπτικών. Στόχος του είναι η ουσιαστική συνεισφορά στο ακαδημαϊκό πεδίο της διοικητικής επιστήμης μέσω της δημιουργίας ενός υψηλού επιπέδου επιστημονικού περιοδικού το οποίο θα συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή και διάχυση της έγκυρης γνώσης.


Τρέχον τεύχος

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Επιστημονικά Άρθρα

Παρακίνηση, Εργασιακή Ανάμειξη και Οργανωσιακή Αφοσίωση: Μελέτη περίπτωσης Ελληνικού Δημόσιου Φορέα Ασφάλισης

Κωνσταντίνα Αντωνόπουλου, Άγγελος Νταλάκος, Μαρία Βυτερούλη, Δημήτριος Μπελιάς
PDF

1-18

Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το Ενδογενές Υπόδειγμα της Εδαφικής Διαπραγμάτευσης: Μοντελοποίηση και Εμπειρική Διερεύνηση

Χριστίνα Μπαρμπαρούση, Γεώργιος Ασπρίδης, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Πετρόπουλος
PDF

98-121

Ηγετικά Στυλ και Οργανωσιακή Κουλτούρα Εργαζομένων στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ευαγγελία Ταμπάκου, Μαρία Βυτερούλη, Άγγελος Νταλάκος, Δημήτριος Μπελιάς
PDF

122-144

Βιβλιοπαρουσίαση

Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το 5ο τεύχος, έτους 2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024.

Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το 4ο τεύχος, έτους 2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.