Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Επιστημονικά Άρθρα

Παρακίνηση, Εργασιακή Ανάμειξη και Οργανωσιακή Αφοσίωση: Μελέτη περίπτωσης Ελληνικού Δημόσιου Φορέα Ασφάλισης

Κωνσταντίνα Αντωνόπουλου, Άγγελος Νταλάκος, Μαρία Βυτερούλη, Δημήτριος Μπελιάς
PDF

1-18

Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το Ενδογενές Υπόδειγμα της Εδαφικής Διαπραγμάτευσης: Μοντελοποίηση και Εμπειρική Διερεύνηση

Χριστίνα Μπαρμπαρούση, Γεώργιος Ασπρίδης, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Πετρόπουλος
PDF

98-121

Ηγετικά Στυλ και Οργανωσιακή Κουλτούρα Εργαζομένων στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ευαγγελία Ταμπάκου, Μαρία Βυτερούλη, Άγγελος Νταλάκος, Δημήτριος Μπελιάς
PDF

122-144

Βιβλιοπαρουσίαση