Ομάδα Έκδοσης

Γιώργος Κέντας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Γιάννης Ρωσσίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Γιώργος Τσαούσης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Βοηθός Έκδοσης

Ιωάννης Καστανάς, ΣΕΠ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Επιμέλεια Κειμένων

Ελισσάβετ Παπαγεωργίου