Ανακοινώσεις

Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το 5ο τεύχος, έτους 2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024.

Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το 4ο τεύχος, έτους 2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.