Επικοινωνία

Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης

Νομική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, CY-2417

ΤΚ 24005, CY-1700,

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. +357 22 841500 | Φαξ +357 22 842222

edd@unic.ac.cy