Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το 5ο τεύχος, έτους 2024.

Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (ΕΔΔ) είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό περιοδικό, το οποίο εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ΕΔΔ εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του δημοσίου τομέα εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου μάνατζμεντ. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΔΔ υιοθετεί διεπιστημονική προσέγγιση, έρευνα και ανάλυση του θεωρητικού και του εμπειρικού πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, ερευνητές και διδακτορικούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές του ευρύτερου πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης.

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονικών μελετών στην ελληνική γλώσσα με απώτερο στόχο τη συνεισφορά στην επιστήμη, τη διάχυση της γνώσης και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.  

Η έκταση των υποβληθέντων άρθρων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 6.000 λέξεων. Αναλυτικές συγγραφικές οδηγίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα: https://www.lawjournals.unic.ac.cy/index.php/pareview/odigies-ipovolis. Το περιο-δικό τηρεί τη διαδικασία της διπλής ανώνυμης αξιολόγησης (blind review). Η υποβολή των άρθρων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση edd@unic.ac.cy. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024.

Οι θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος για την Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι οι εξής:  

 • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση  
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  
 • Δημόσιο Management  
 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις  
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία  
 • Δημόσιες Πολιτικές και Δικαιώματα  
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Δημόσια Διοίκηση  
 • Σύγχρονες Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  
 • Ελεγκτικοί Μηχανισμοί στη Διοίκηση  
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση  
 • Ανεξάρτητες Αρχές  
 • Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη και τον Κόσμο  

Η υποβολή των άρθρων δεν απαιτεί την καταβολή αντιτίμου, καθώς η διαδικασία έκδοσης χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.