Το επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης απευθύνει πρόσκληση
για υποβολή άρθρων για το 3ο τεύχος.

Η έκταση των υποβληθέντων άρθρων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και
6.000 λέξεων. Αναλυτικές συγγραφικές οδηγίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα:
https://www.lawjournals.unic.ac.cy/index.php/pareview/odigies-ipovolis.
Το περιοδικό τηρεί τη διαδικασία της διπλής ανώνυμης αξιολόγησης. Η υποβολή των
άρθρων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση edd@unic.ac.cy. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2022.

Οι θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος για την Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης είναι
οι εξής:

 • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση  
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  
 • Δημόσιο Management  
 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις  
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία  
 • Δημόσιες Πολιτικές και Δικαιώματα  
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Δημόσια Διοίκηση  
 • Σύγχρονες Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  
 • Ελεγκτικοί Μηχανισμοί στη Διοίκηση  
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση  
 • Ανεξάρτητες Αρχές  
 • Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη και τον Κόσμο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Δημοσιονομική Πολιτική

Η υποβολή των άρθρων δε απαιτεί την καταβολή αντιτίμου, καθώς η διαδικασία
έκδοσης χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (ΕΔΔ) είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό
περιοδικό, το οποίο εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ΕΔΔ εξετάζουν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του δημοσίου τομέα
εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πεδίο της δημόσιας διοίκησης
και του δημόσιου μάνατζμεντ. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΔΔ υιοθετεί διεπιστημονική
προσέγγιση, έρευνα και ανάλυση του θεωρητικού και του εμπειρικού πεδίου της
Δημόσιας Διοίκησης. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, ερευνητές και
διδακτορικούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές του ευρύτερου πεδίου της Δημόσιας
Διοίκησης.

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονικών μελετών
στην ελληνική γλώσσα με απώτερο στόχο τη συνεισφορά στην επιστήμη, τη διάχυση
της γνώσης και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της
Δημόσιας Διοίκησης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η εκδοτική ομάδα της Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης